Gdzie warto ustawić lustra drogowe?

Rozporządzenia ministerialne wskazują kilka miejsc, w których należy rozważyć zainstalowanie lustra drogowego, natomiast nie ma tam wymienionych konkretnych warunków. Zresztą  lustro drogowe może być niezmiernie pomocne także w sytuacjach nieprzewidzianych aktami normatywnymi.

Na początek lustra na drogach wewnętrznych

Lustra drogowe spotyka się oczywiście na drogach publicznych, ale zdecydowanie częściej stosuje się je na drogach wewnętrznych. Dotyczy to zresztą nie tylko ciągów komunikacyjnych na przykład na terenach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, ale także placów manewrowych, parkingów czy magazynów, w których odbywa się ruch dowolnych pojazdów. Nie wszystkie te przestrzeni spełniają kryteria formalne drogi wewnętrznej, warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że większość luster drogowych de facto nigdy nie jest używanych przy drodze, choć oczywiście cel ich stosowania – zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zapewnienie prawidłowej widoczności – jest niezmienny.

Lustra na placach manewrowych i magazynach

Miejsca, w których nie ma zbyt wiele dostępnej przestrzeni, a wszelki ruch musi być nie tylko odpowiednio zabezpieczony, ale również maksymalnie efektywny i precyzyjny, także zabezpiecza się lustrami. Mogą to być zarówno lustra płaskie, które eliminują niewielkie martwe punkty i nie zniekształcają obrazu, jak też lustra sferyczne, które zapewniają lepszy kąt widzenia, ale mogą zniekształcać ocenę prędkości i w pewnym stopniu także odległości. Oczywiście w przypadku wspomnianych wyżej przestrzeni dobór może być praktycznie dowolny, natomiast na drogach publicznych obowiązują tu pewne dodatkowe obostrzenia dotyczące lokalizacji luster drogowych.

Obserwacja w punktach diagnostycznych

Są takie sytuacje, w których stosowanie luster drogowych wynika wyłącznie ze zwiększonej zapobiegliwości. Samochodowe stacja diagnostyczne, niektóre kolejowe posterunki bocznicowe, place ładunkowe, punkty dozoru i tak dalej. W tych przypadkach zastosowanie luster może albo pomagać w wykonaniu pewnych czynności, które trzeba by było robić w inny sposób (sprawdzenie, czy pociąg z placu ładunkowego wyjeżdża z oznakowaniem końca pociągu) albo po prostu zapewniają obsługującym większą świadomość sytuacyjną (na przykład lustro w SKP, w którym widać prawidłowe działanie oświetlenia bez konieczności wychodzenia z pojazdu). W tych przypadkach również ma się sporą dowolność co do wyboru wielkości, materiału i w ogóle typu lustra drogowego, natomiast faktem jest, że dobrze dobrane lustro może trochę ułatwić pracę.

Przewiń na górę