Zamknij
REKLAMA

Dnia 4 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Przystajń (kliknij by przejrzeć postanowienie o zwołaniu sesji na stronie BIP).

00:16, 02.09.2018 | .
REKLAMA
Skomentuj

Dnia 4 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Przystajń (kliknij by przejrzeć postanowienie o zwołaniu sesji na stronie BIP).

 
P O S T A N O W I E N I E Nr 42.2018
Przewo
dniczącej Rady Gminy Przystajń
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie
zwołania XLII sesji Rady Gminy Przystajń
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)
postanawiam
zwołać na dzień
4 września
2018 r.
(wtorek)
o godzinie
14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Przystajń – XLII sesję Rady Gminy Przystajń
z proponowanym porządkiem
obrad:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Ustalenie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7.
Zapytania mieszkańców (około godz. 14.30).
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)
uchwalenia

Regulaminu
dostarczania
wody
na
terenie
Gminy
Przystajń
”,
2)
zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
(Kierownik Referatu Oświaty
),
3)
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Przystajń
(Inspektor M. Okaj)
,
4
)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Inspektor A. Zabawa)
,
5) zmian w
budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
(Skarbnik Gminy)
,
6) zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
(Skarbnik
Gminy)
.
9.
Inte
rpelacje i odpowiedzi na zapytania Radnych.
10.
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
11.
Zamknięcie sesji.
Zaprosić do udziału w sesji:

W
ójta Gminy

Sołtysów
Obrady Rady Gminy są otwarte
Przewodnicząca
Rady
Gminy
mgr
Henryka
Kapuścik
 

[UG Przystajń]

(.)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone