Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
20:17, 08.02.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.
19:03, 08.02.2019
Starosta Kłobucki zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".
18:50, 08.02.2019
Powiat Kłobucki od wielu lat wspiera aktywizację społeczną osób starszych
1
14:56, 10.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
14:44, 10.01.2019
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
20:48, 23.12.2018
Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert
20:33, 23.12.2018
Nowa oczyszczalnia w Powiecie Kłobuckim
14:24, 16.12.2018
APEL BURMISTRZA
00:35, 10.11.2018
Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta.
14:12, 02.11.2018
Zrealizowano następujące zadania zgodnie z podpisanymi w dniu 19 lipca 2018 r. umowami (https://www.gminaklobuck.pl) dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie Kłobuck w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018:
14:06, 02.11.2018
Dziś możemy oficjalnie potwierdzić ściągnięcie do naszej gminy nowego inwestora. We wtorek, 16 października br., Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał porozumienie z Prezesem Zarządu Hillwood Polska sp. z o. o. Hubertem Michalakiem, w sprawie budowy układu komunikacyjnego.
13:22, 02.11.2018
Dyrektor ZS nr 1 w Kłobucku Anna Nowicka, Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nowak otworzyli supernowoczesną, ekologicznie przyjazną kotłownię w tej szkole.
15:59, 14.10.2018
W dniu 19 października 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego.
15:44, 14.10.2018
Starostwo Powiatowe pozyskało od Marszałka województwa śląskiego ponad pół miliona złotych. Kwota przeznaczona jest na zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych do nauki zawodu w Zespole Szkół na Zagórzu
18:15, 05.10.2018
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone