Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
16:57, 15.06.2019
W dniu 13 czerwca, w Starostwie Powiatowym podpisano umowę zlecającą projektantowi Pawłowi Jodaniewskiemu z firmy Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z Łęczycy na wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysem dla zdania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Kłobuck-Mokra-Zawady”.
16:38, 15.06.2019
Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego
16:35, 15.06.2019
Sukcesem zakończyły się starania samorządu Powiatu Kłobuckiego zmierzające do wpisania przebudowy drogi Grodzisko-Pierzchno-Libidza, na listę zadań do realizacji.
15:17, 15.06.2019
Wczoraj w KWP w Katowicach odbyło się przekazanie aż 54 nowych radiowozów, które zasilą flotę śląskiej policji. Samochody z napędem hybrydowym, zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu KWP w Katowicach. Już w najbliższy piątek o godzinie 8.30 przed Komendą Powiatową Policji w Kłobucku odbędzie się oficjalne przekazanie nowych hybryd dla policjantów z Kłobucka, Krzepic oraz Wręczycy Wielkiej.
02:02, 19.05.2019
O unijnych pieniądzach w powiecie kłobuckim
13:31, 02.05.2019
Podpisali umowę użyczenia gruntu pod budowę nowego Posterunku Policji w Miedźnie
14:27, 06.04.2019
Od przyszłego tygodnia tj. od 8 kwietnia, zgodnie z deklaracją wykonawcy, ma się rozpocząć remont uszkodzonych w okresie zimowym, nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich. Umowa na wykonanie tego zadania między Powiatem Kłobuckim i firmą „Bitum” Sp. z o.o. z Lipia Śląskiego, została podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w dniu 04.04.2019 r. Prace, które w kontrakcie zostały wycenione na ponad 1,38 mln zł, mają zostać wykonane do 17 czerwca br. Ze strony Powiatu umowę podpisywali Starosta Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall. Firmę Bitum reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Mizgalski ze współpracownikami.
14:24, 06.04.2019
Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall, z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Katarzyny Kurowskiej, podpisali w siedzibie Starostwa Powiatowego umowę z Bankiem Spółdzielczym w Kłobucku. Bieżąca umowa, jest kolejną, którą Powiat Kłobucki zawarł z kłobuckim BS, realizując zasadę wspierania lokalnego biznesu. Umowa powierza BS w Kłobucku kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Kłobuckiego i innych rachunków samorządu powiatowego na okres 5 lat do 31 marca 2024 roku. Ze strony BS w Kłobucku umowę podpisali Prezes Zarządu Tomasz Jaworski wraz z Z-cą Prezesa Beatą Popęda.
17:19, 15.03.2019
Samorządowcy o transporcie publicznym
20:17, 08.02.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.
19:03, 08.02.2019
Starosta Kłobucki zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".
18:50, 08.02.2019
Powiat Kłobucki od wielu lat wspiera aktywizację społeczną osób starszych
1
14:56, 10.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
14:44, 10.01.2019
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych
20:48, 23.12.2018
Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone