Zamknij
REKLAMA

Rolnicy także będą objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen prądu

11:17, 05.08.2019 | D.D
Skomentuj Rolnicy także będą objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen prądu / Kłobuck
REKLAMA

Rolnicy  także  będą  objęci  działaniami  osłonowymi  przed  wzrostem  cen  prądu

 

     Rolnikom kwalifikującym się do kategorii mikro i małych przedsiębiorstw przysługuje skorzystanie z mechanizmu osłonowego, zabezpieczającego przed podwyżką cen energii elektrycznej – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wraz z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim przedstawił regulacje prawne dotyczące cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą.

31 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Wśród przepisów tej ustawy znajduje się regulacja mówiąca o zmianie terminu  składania oświadczeń na 13 sierpnia 2019 r. Czytaj też: 13 sierpnia to nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii - zdecydował Sejm

Rolnicy w grupie uprawnionych

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytaniami nt. stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, resorty wyjaśniają, że w opinii ME i MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Jak wyjaśnia Krzysztof Tchórzewski, były sugestie, by termin na złożenie oświadczenia był jeszcze dłuższy, ale znacząco opóźniłoby to wypłaty rekompensat spółkom energetycznym oraz termin zmiany umów odbiorcom.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że rolnicy mają prawo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o cenach prądu. - Niezależnie od posiadanej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz stosowanej taryfy w rozliczeniach z zakładem energetycznym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy – powiedział.

Jak wyjaśnia, w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego, w szczególności liczby osób zatrudnionych, osiąganych przychodów, przepisy unijne dotyczące pomocy w rolnictwie (Rozporządzenia Komisji nr 702/2014) zaliczają rolników do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Te same kryteria wynikają z krajowych przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. -  Dlatego warunkiem skorzystania z przygotowanych rozwiązań jest spełnienie odpowiednich kryteriów – dodaje Ardanowski.

Kto jest przedsiębiorcą?

Minister zachęca rolników, którzy korzystają z taryfy C, aby podobnie jak przedsiębiorcy z innych branż, skorzystali z  rozwiązań stabilizujących ceny prądu. - Apeluję do wszystkich, którzy spełniają te kryteria, żeby do 13 sierpnia złożyli oświadczenia potwierdzające ich status, po to aby w II półroczu br. mogli skorzystać z zamrożonych cen energii. Jest to ważne, bo przecież musimy dbać o koszty w rolnictwie. Od tych kosztów zależy również nasza konkurencyjność – podkreślił.

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Resort podkreśla, że:

rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy;
mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii, powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR;
rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Firmy rodzinne także uprawnione

Resort rolnictwa podkreśla, że wskazana wyżej interpretacja dotyczy również innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk. Przykłady takich podmiotów: fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne szkoły, kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dalszym toku prac legislacyjnych procedowana będzie w Senacie RP, następnie zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

 

Ministerstwo Energii publikuje oświadczenie odbiorcy energii oraz instrukcję wypełniania wniosku

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Oswiadczenie-odbiorcy-koncowego-energii.pdf/77396a64-9853-c71c-aaf2-a2740672515d

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Instrukcja-jak-wypelnic-oswiadczenie11.pdf/cad9a8e7-4c38-87a7-7fe1-c1edddbe746a

[UG Żarnowiec]

(D.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

ocean king menuocean king menu

0 0

INSIDER TIP: Use a totally free tab application to spruce up your page: Facebook lets
you create additional tabs can easily display any extra info of which may be
not even. Create as many additional menu items your event
needs, including: A Welcome Page, Discounts, Calendar, Contests, Hotel Info, Documents, and.


If should you just the case, perhaps there are certain things else that bugs
you. The machine may be locked down to certain applications needed for work - for example, there's
only MS Word, Internet Explorer, and the project App basic ingredients.
You try get something, but it is blocked because they don't need you screwing inside system with viruses or junk.


Currently in production is a cell phone that runs exclusively on Skype, an actual type of
VoIP, running an available data connection through participating wireless phone service carriers.
Unfortunately, this system is not available in the US, and would not be for quite a while.
Luckily, there a good alternative alternatives smartphone users, and this includes the
Cellphone.

Reality tells me that Trefis is more right than Schdmit.

A good year from now, or three or four, the *vast majority
of dollars* for apps joker download apk stays with
iOS, not Google android.

Over 420,000 Books Await - One of the big advantages
of this Kindle over other ebook readers will be the sheer degree of books as your trusted companion. In fact, of more than four hundred
thousand titleswait online in the Kindle store or by way of the
reader alone.

The Ridertech Ski/Snowboard Channel - A podcast aggregator for the hardcore ski enthusiast.
Downhill and cross-country skiing, snowboarding, and other adventure sports are all included.
Many focused on specific ski and snowboard tours. Lot's
of information here, absolutely download content material that wil attract to clients.


As of March, they reached 25 billion downloads! Well done, Apple company!

After seeing what Apple has accomplished in just four years, I
wonder what they'll come at the in the other set of
years. Who am I kidding? Correction: in the following year.

Maybe our iPads will grill moolah. http://jimenezmich.gob.mx/gallery/index.php?/guestbook 05:31, 13.10.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz