Zamknij
REKLAMA

14:02, 02.11.2018
Jesienna aura sprzyja inwestycjom prowadzonym w naszej gminnie. Obecnie realizowanych jest równolegle kilka inwestycji, m. in.: na ul. Różanej i Konwaliowej w Kłobucku, gdzie powstała nowa nawierzchnia przy obu ulicach oraz chodniki dla pieszych wraz z oświetleniem, prace remontowe prowadzone na osiedlu SMUGI II, gdzie realizowane jest zadanie pn. ?Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku ? etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)?, na ulicy Andersa w Kłobucku trwa I etap budowy chodnika, zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku, łącznie zabudowano 28 latarni, w ramach inwestycji doświetlone zostanie również skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego, przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku etap III, obejmujący odcinek pomiędzy ul. Ogrójcową i Zamkową (485,01m), w zakresie przebudowy i budowy nawierzchni i jezdni, chodników oraz wjazdów na posesję i miejsc postojowych, a także budowy kanalizacji deszczowej oraz dobudowie oświetlenia ulicznego i uzupełnienia opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrzne, w Łobodnie zakończyła się odnowa bazy sportowo rekreacyjnej, polegająca na odświeżeniu elewacji ścian zewnętrznych oraz odmalowaniu budynku, dobiegają końca prace związane z budową drugiej części ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy ul. Parkowej na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia. (UMiG Kłobuck)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone