Zamknij
REKLAMA

02:04, 18.07.2018
Czas letni sprzyja pracom remontowym i realizacji inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. Obecnie w naszej gminie prowadzonych jest równolegle kilka inwestycji. Wśród prowadzonych inwestycji są m.in.: ? prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji na terenie gminy Kłobuck. Przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku wykonywane są roboty budowlane i instalacyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji; ? ?Przebudowę ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap II? polegający m.in.: na przebudowie nawierzchni jezdni ul. Cichej (do ul. Równoległej); budowie chodników i parkingów oraz na odcinku od ul. Radosnej w kierunku ul. Równoległej rozbudowę kanalizacji deszczowej; ? Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej? polegające na m.in.: budowie ciągów pieszo ? rowerowych z częściowym rozbiciem na ciąg pieszy i rowerowy na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, budowie kładki nad rzeką Biała Oksza prowadzącej z parku im. Wacława Głowy w Kłobucku na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji. W realizacji nadal znajdują się także: - prace związane z przebudową i rozbudową budynku strzelnicy położonym na terenie OSiRu w Kłobucku. W nowopowstałym obiekcie powstanie Kłobuckie Centrum Usług Społecznych; - prace rewitalizacyjne targowiska miejskiego w Kłobucku. Pierwszy etap robót budowlanych rozpoczął się w kwietniu br. Prace mają potrwać do jesieni br. (UMiG Kłobuck)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone