Zamknij
REKLAMA

02:25, 18.07.2018
Na mocy ustawy przyjętej przez Sejm RP, od bieżącego roku, obchodzimy nowe święto państwowe ? Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Zgodnie z wnioskiem klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, święto to przypada w dniu 12 lipca, w rocznicę zbrodni dokonanej przez okupacyjne wojska niemieckie podczas II wojny światowej na mieszkańcach świętokrzyskiej wsi Michniów. Wspólnym staraniem władz samorządów Powiatu Kłobuckiego i gminy Lipie, inauguracja obchodów tego święta w Polsce, została zorganizowana na Ziemi Kłobuckiej, w Parzymiechach, przy pomniku poświęconym cywilnym ofiarom II wojny światowej. Rankiem 12 lipca przy pomniku Niobe z Parzymiechów zebrali się uczestnicy obchodów dnia martyrologii wsi polskiej. W gronie zebranych, byli m.in.: bp. Antoni Długosz, poseł do Sejmu RP Władysław Kosiniak-Kamysz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, samorządowcy z gmin i powiatu, w tym burmistrz Krzepic, wójtowie, radni powiatowi, gminni, kombatanci i przedstawiciele innych organizacji i instytucji z terenu powiatu oraz mieszkańcy. Uroczystości, zorganizowane przy wsparciu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Śląskiego, prowadzili gospodarze: Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch wraz ze Starosta Kłobuckim Henrykiem Kiepurą. Apel poległych zawierający nazwiska osób, upamiętnionych na tablicach, przy pomniku w Parzymiechach, odczytał prezes kłobuckiego koła Ligi Obrony Kraju, mjr rezerwy Cezary Kubiak. Oprawę muzyczną, zapewniła uroczystościom orkiestra dęta z Lipia a w ich trakcie uhonorowano odznaczeniami dwoje mieszkańców, którzy przeżyli w Parzymiechach okupację niemiecką a także dwoje działaczy ludowych z naszego terenu. Dalsza część obchodów, Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, miała miejsce w sanktuarium jasnogórskim w Częstochowie, a następnie w świętokrzyskim Michniowie. (Starostwo Kłobuck)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone