Zamknij
REKLAMA

18:01, 05.10.2018
W miniony weekend odbył się ZLOT HUFCA ZHP KŁOBUCK, gdzie podczas uroczystego apelu podsumowującego Zlot Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski otrzymał najwyższe honorowe wyróżnienie Związku Harcerstwa Polskiego ?Niezawodnemu Przyjacielowi? ? pamiątkową laskę skautową. Wręczenia Laski Skautowej dokonała Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Nowosad w asyście Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anny Peterko i Komendantki Hufca ZHP Kłobuck hm. Beaty Pluty. Wyróżnienie ?Niezawodnemu Przyjacielowi? przyznawane jest od ponad 20 lat przez Naczelnika ZHP i jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami tej organizacji. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które wspierając działalność ZHP przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży. Pierwszą Laskę Skautową otrzymał Jan Paweł II. Wyróżnienie zostało przyznane Panu Burmistrzowi Jerzemu Zakrzewskiemu Decyzją Naczelniczki ZHP nr 11/2018 na wniosek Komendy Hufca ZHP w Kłobucku, przy wsparciu Śląskiej Komendy Chorągwi ZHP. Harcerze, wnioskując o przyznanie wyróżnienia Burmistrzowi Kłobucka, wskazywali, iż od momentu rozpoczęcia piastowania urzędu oraz wcześniej jako członek Ruchu Przyjaciół Harcerstwa deklarował swoją życzliwość i pomoc dla społeczności harcerskiej zgromadzonej w kłobuckim Hufcu. Dostrzegł istotną rolę harcerstwa w wychowywaniu dzieci i młodzieży ? zwłaszcza w zakresie kształtowania postawy patriotycznej i obywatelskiej. Wspiera również finansowo działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich należących do kłobuckiego hufca. Corocznie podczas wakacji odwiedza harcerzy na ich bazie w Popowie. Pan Burmistrz zawsze chętnie podejmuje harcerzy w swoim gabinecie i jest niezawodnym gościem podczas hufcowych spotkań okolicznościowych. Jest przyjacielem harcerzy oraz promotorem działań i akcji podejmowanych przez harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Kłobuck. (UMiG Kłobuck)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone