Zamknij
REKLAMA

20:44, 23.12.2018
257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu ?Godność, Wolność, Niepodległość? w ramach programu wieloletniego ?Niepodległa?. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego. Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem projektu było uczestnictwo w działaniach związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizacja przedsięwzięć związanych z edukacją patriotyczną i obywatelską dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu kłobuckiego, poprzez włączenie ich we wspólne świętowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak wolność, godność, solidarność i prawa człowieka. W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: Realizację projektu zainaugurował w dniu 03 października 2018 roku wykład pracownika naukowego Uniwersytetu Humanistyczno ? Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzający w tematykę i inspirujący młodzież szkolną do udziału w nim. W dniach 16 ? 17 października 2018 roku odbyła się dwudniowa wycieczka edukacyjna na kielecczyznę ,,Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów? dla 40 zainteresowanych uczniów kłobuckiego liceum. Trasę wycieczki wyznaczały miejsca szczególnie bogate w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, w tym miejsca zmagań zbrojnych w walce o niepodległość prowadzone przez legiony Józefa Piłsudskiego. W dniu 24 października 2018 roku odbył się jednodniowy rajd pieszo- rowerowy do miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego ,,Marsz ku Niepodległej?. W ramach rajdu uczestnicy oddali hołd poległym w bitwie pod Mokrą ? złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym bitwę, zwiedzili Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą oraz wysłuchali prelekcji nt. ,,Pociągi pancerne Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej?. Udali się również do zabytkowego XIII-wiecznego kościółka pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej, aby go zwiedzić i wysłuchać opowieści o dziejach tego miejsca, które było świadkiem upadku Rzeczypospolitej i jej wskrzeszenia po I wojnie światowej. Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu była uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się w dniu 9 listopada 2018 roku. Akademia została przygotowana w formie montażu słowno- muzycznego przez uczniów i nauczycieli szkoły dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli instytucji, z którymi szkoła współpracuje. W trakcie akademii ? dokładnie o godzinie 1111 wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję ?Rekord dla Niepodległej?, ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ogółem w uroczystości wzięło udział ponad 200 uczestników. Po uroczystej akademii nastąpiło otwarcie wystawy pamiątek pt. ,,Drogi do Niepodległej? związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości. Wystawę zorganizowano w formie wykonanych przez uczniów tablic i plansz edukacyjnych z materiałami ikonograficznymi i fotograficznymi zgromadzonymi przez młodzież podczas rajdu pieszego, wycieczki edukacyjnej oraz udostępnionych ze zbiorów prywatnych nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Wystawa została udostępniona do zwiedzania uczniom wszystkich szkół powiatu kłobuckiego, zaproszonym gościom oraz społeczności lokalnej. Ogółem wystawę obejrzało ok. 1000 osób. Prelekcja z historii połączona z panelem dyskusyjnym na temat ?II Rzeczypospolita ? od narodzin do upadku? była uzupełnieniem, podsumowaniem i ewaluacją działań podjętych w ramach projektu. Rangę wydarzenia podkreślił udział dra hab. Roberta Majznera ? prof. Uniwersytetu Humanistyczno? Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który w swoim wykładzie poruszył kwestię różnych koncepcji odzyskania niepodległości, roli wielkich Polaków w spełnieniu marzeń kilku pokoleń a także rodzenia się państwowości Rzeczypospolitej, jak i problemów państwa odrodzonego po 123 latach niewoli. Włącznie się w realizację działań związanych z obchodami 100 ? lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dostarczyło całej społeczności szkolnej pozytywnych przeżyć oraz emocji stanowiących podstawę do budowania świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich. (Powiat Kłobucki)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone