Zamknij
REKLAMA

14:33, 06.04.2019
W dniu 4 kwietnia br. w Zespole Szkól Nr 1 w Kłobucku miała miejsce pierwsza w historii Powiatu Kłobuckiego konferencja on-line pn. ?Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy? ? konferencja on-line / ?The vocational education ? the best choice for the pupils, the best prospect for business? - on-line conference, która była wydarzeniem bez precedensu, ponieważ pierwszy raz dyskutowano za pomocą bezpośredniego połączenia internetowego na żywo z Politechniką Częstochowską, Powiatem Ha?berge i pracownią CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. Ta nowoczesna forma prowadzenia dyskusji umożliwiła zgłębienie tematu szans jakie szkolnictwo zawodowe daje zarówno uczniom jak i pracodawcom. Podczas transmisji on-line z Politechniki Częstochowskiej z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej temat ?Przygotowań konstrukcyjnych wielozadaniowego robota mobilnego do zawodów URC 2019? zgłębiali Prodziekan prof. Dariusz Kwiatkowski, prof. Mariusz Kubanek oraz dr inż. Michał Sobociński. Zagadnienie ?Kształcenia zawodowego w Powiecie Ha?berge. Stan aktualny, atuty i wyzwania? omawiali Horst Hofmann ? sekretarz/ dyrektor zarządzający Starostwa Hassberge w Hassfurcie, Heidrun Goertler ? dyrektorka szkoły średniej/zawodowej Heinrich-Thein-Schule, Staatliches Berufliches Schulzentrum w Hassfurcie, Anja Güll ? szefowa departamentu/działu rozwoju edukacji w Powiecie Ha?berge. Transmisja on-line prowadzona była także z pracowni CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, skąd pokaz lekcji w oparciu o tą pracownię prowadził nauczyciel Jacek Rudzki. O potrzebach rynku pracy i o potrzebach współpracy między szkołami a pracodawcami opowiedział Pan Marek Pilśniak właściciel firmy EKOMEX. Konferencja miała precyzyjnie określone cele: - przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, - adaptacja ucznia do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, - wymiana myśli technicznych i wiedzy na temat zastosowania maszyn i urządzeń w procesie obróbki metali, współpraca interdyscyplinarna, - rozwój własnej osobowości, motywacja do podnoszenia kwalifikacji i przygotowanie się na rynek pracy - umiejętność obserwacji otoczenia, wykorzystanie szans i możliwości edukacyjnych, - pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych, - wspieranie działań szkół mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia, - podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego, - ukazanie ścieżki edukacyjnej od ucznia do przyszłego studenta na przykładzie Politechniki Częstochowskiej, - możliwość poznania niemieckiego modelu dualnego systemu kształcenia zawodowego. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Inicjatorami konferencji byli Wicestarosta Zdzisława Kall i Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego Maciej Biernacki, który był jednocześnie jej pomysłodawcą i koordynatorem. W konferencji uczestniczyli: Małgorzata Gołębska, Andrzej Mróz ? wizytatorzy Kuratorium Oświaty, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Maciej Biernacki, Krzysztof Nowak i Józef Borecki, przedstawiciele gmin Powiatu Kłobuckiego, Dyrektor Urzędu Pracy w Kłobucku Małgorzata Szymanek, właściciel Firmy EKOMEX Marek Pilśniak, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu powiatu, nauczyciele ? doradcy zawodowi, uczniowie klas VIII i III klas oddziałów gimnazjalnych, nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których powiat Kłobucki jest organem prowadzącym. [Powiat Kłobucki]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone