Zamknij
REKLAMA

01:53, 19.05.2019
W środę po posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego działającej przy Radzie Powiatu Kłobuckiego odbyła się lustracja dróg. Intencją przeglądu było skontrolowanie miejsc niebezpiecznych, a także ujawnienie nieprawidłowości oznakowania dróg oraz nawierzchni jezdni. W działaniach udział wzięli Pierwszy Zastępca Komendata Powiatowego Policji w Kłobucku podinsp. Artur Wilczyński oraz Naczelnik WRD nadkom. Maciej Blukacz. W minioną środę odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego działającej przy Radzie Powiatu Kłobuckiego. W obradach, które były prowadzone przez przewodniczącego Komisji Pana Dariusza Wojnowskiego, uczestniczyli m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku podinsp. Artur Wilczyński oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Maciej Blukacz. Przedstawiciele Policji zaprezentowali i omówili stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kłobuckiego, po czym dyskutowano na temat wspólnych działań i inicjatyw podejmowanych przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Następnie członkowie Komisji udali się na terenowy przegląd dróg powiatowych. W przeglądzie uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz KP PSP w Kłobucku. Celem lustracji było skontrolowanie miejsc niebezpiecznych, a także ujawnienie nieprawidłowości oznakowania dróg oraz nawierzchni jezdni. Ponadto podczas objazdu dyskutowano nad możliwościami usprawnienia ruchu i ułatwieniem życia mieszkańców poprzez wprowadzanie zmian mających korzystny wpływ na komunikację w powiecie. [KPP Kłobuck]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone