Zamknij
REKLAMA

01:59, 19.05.2019
W ostatnim tygodniu kwietnia b.r. na zaproszenie Wilhelma Schneidera - Starosty Powiatu Hassberge, w niemieckiej Bawarii, wizytę złożyła delegacja z naszego powiatu. Uzgodnionym wcześniej, głównym celem wizyty było podpisanie umowy ramowej o współpracy między zaprzyjaźnionymi powiatami: Kłobuckim i Hassberge, w Bawarii. Treść ramowego porozumienia, opracowana i uzgodniona, w dwustronnych negocjacjach, została zaakceptowana przez Radę Powiatu Kłobuckiego oraz przyjęta na jej Sesji w dniu 29 listopada 2017 roku, uchwałą nr 226/XXIX/2017. Uroczystość podpisania porozumienia przez Starostów odbyła się w siedzibie Starostwa Hassberge w Hassfurcie oraz miała oficjalny i podniosły charakter. Ze strony niemieckiej obecni byli wszyscy 60 radni a także deputowani do bawarskiego parlamentu. Końcowym akcentem podpisania była msza w miejscowym kościele. W trakcie wizyty poczyniono także uzgodnienia dotyczące kontynuacji programów wymiany uczniów i doświadczeń nauczycieli między szkołami. Uzgodniono też termin wizyty samorządowców z Niemic w naszym powiecie, podczas której odbędzie się druga, polska część oficjalnego podpisania porozumienia przez urzędujących Starostów. Niemieccy gospodarze zapewnili naszym delegatom bogaty program zwiedzania, zarówno lokalnych zabytków jak i zaawansowanych technicznie zakładów przemysłowych z branży energetycznej oraz narzędziowej. Na czele delegacji powiatowej stał Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, a pośród uczestników znaleźli się także m.in. Członkowie Zarządu Powiatu: Maciej Biernacki i Krzysztof Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Maciej Mońka oraz reprezentujące Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku: Małgorzata Galle-Michałowska ? Dyrektor i Elżbieta Gmyrek-Ptak ? nauczycielka zawodu i germanistka. [Powiat Kłobucki]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone