Zamknij
REKLAMA

16:52, 15.06.2019
W roku bieżącym partnerem Starostwa Powiatowego przy organizacji XXI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w dniu 9 czerwca 2019 roku była Gmina Popów oraz tradycyjnie Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłobucku. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło 11 orkiestr z terenu powiatu kłobuckiego: Orkiestra Dęta OSP Krzepice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Starokrzepice, Dziecięca Orkiestra Dęta GOK Wręczyca Wielka, Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą, Orkiestra Dęta OSP Miedźno, Dziecięco ? Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOKiS Panki, Orkiestra Dęta OSP Złochowice, Orkiestra Dęta Gminy Przystajń, Dziecięca Orkiestra Dęta Gminy Przystajń. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr dętych z parkingu spod Kościoła pw. św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym na Kalwarię Wąsoską, gdzie na inaugurację Przeglądu orkiestry tradycyjnie wykonały utwór wspólny - marsz ?Orkiestry dęte? pod batutą kapelmistrza Miłosza Janika. Oficjalnego otwarcia XXI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych dokonali: Henryk Kiepura Starosta Kłobucki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wójt Gminy Popów - Jan Kowalik. Prezentacje orkiestr dętych oceniało jury w składzie : Jacek Putra, Zbigniew Adamski, Tomasz Doliński. W kategorii przemarsz, oceniano: brzmienie orkiestry w marszu, równość kroku i tempo. Z kolei w występie scenicznym, brano pod uwagę m.in.: dobór repertuaru, interpretację, dynamikę, tempo i rytm. W kategorii przemarsz, I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego zdobyła Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą, II miejsce i puchar Wójta Gminy Popów zdobyła Młodzieżowa Orkiestra OSP Zajączki Pierwsze a III miejsce i puchar prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP zdobyła Orkiestra Dęta Gminy Przystajń. Jury przyznało też wyróżnienie dla tamburmajor Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Zajączki Pierwsze - Natalii Cukier, za umiejętności, dyscyplinę i konsekwencję w prowadzeniu orkiestry. W kategorii występ sceniczny, I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła Orkiestra Dęta OSP Miedźno, pod batutą Miłosza Janika, II miejsce i puchar Wójta Gminy Popów Jana Kowalika zdobyła Dziecięco ? Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, z kapelmistrzem Łukaszem Kędziorą a III miejsce i puchar Wicestarosty pani Zdzisławy Kall zdobyła Orkiestra Dęta OSP Krzepice, którą prowadził kapelmistrz Miłosz Janik. W tej kategorii jury przyznało wyróżnienia: Orkiestrze Dętej Gminy Przystajń za dobór repertuaru do możliwości wykonawczych orkiestry oraz Młodzieżowej Orkiestrze OSP Zajączki Pierwsze za dojrzały styl i piękne brzmienie. Publiczność, swoją nagrodę przyznała Orkiestrze Dętej OSP Krzepice i kapelmistrzowi Miłoszowi Janikowi. Organizatorzy uhonorowali również nagrodą najmłodszego uczestnika przeglądu - Emilię Garus z Dziecięcej Orkiestry Dętej Gminy Przystajń oraz najstarszego uczestnika ? Jana Kukułkę z Orkiestry Dętej OSP Ostrowy nad Okszą. Jury komunikując zgromadzonym przyznane nagrody i wyróżnienia, skierowało słowa uznania i podziękowanie do kapelmistrzów, za profesjonalne przygotowanie orkiestr oraz dla sympatyków orkiestr, którzy licznie zgromadzili się na Kalwarii Wąsoskiej. Na widowni przeglądu byli m.in.: Wicestarosta Zdzisława Kall, Wiceprezesi i Sekretarz Zarządu Powiatowego Związku OSP RP: Marek Trocha, Dariusz Pilśniak, Bolesław Świtała oraz Aneta Kiepura, wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu: Bożena Wieloch, Krystian Kotynia, Bogdan Sośniak i Henryk Mach a także reprezentanci Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Jury zwróciło uwagę na odważny repertuar po jaki sięgają orkiestry. Jurorzy wyróżnili kapelmistrza Wojciecha Pompkę /Orkiestra Dęta OSP Ostrowy nad Okszą/ za wysoki poziom instrumentalny stanowiący inspirację dla członków orkiestry. Wszyscy uczestnicy XXI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Wąsosz Górny 2019 otrzymali pamiątkowe dyplomy, publikacje książkowe, nagrody finansowe, pamiątkowe czeki i statuetki, natomiast laureaci Przeglądu otrzymali okazałe puchary. [Powiat Kłobuck]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone