Zamknij
REKLAMA
00:14, 16.10.2019
Od 1 września 2019 r. w trzech kłobuckich szkołach jest realizowany projekt unijny pn. ?Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck". Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 842 142,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 935 714,29 zł. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku. Zakresem działania projektu, będzie poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych. Wspierał on będzie działania edukacyjne szkół, obejmujące zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi TIK (technologie informatyczno-komunikacyjne). Działania ukierunkowane będą na wsparcie ucznia młodszego w II etapie edukacji (klasy IV-VIII), w szczególności uczniów przekraczających próg edukacyjny. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia adaptacyjne, logopedyczne i wyrównawcze oraz korekcyjne. Uczniowie ze zdiagnozowaną wadą wymowy zostaną objęci indywidualnym wsparciem. Natomiast nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Doposażona zostanie baza dydaktyczna w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne i komputery. Zakupione w ramach projektu wyposażenie wspomoże nauczycieli i prowadzących zajęcia w procesach edukacyjnych, posłuży także szkołom do kontynuacji działań już po zakończeniu projektu i będzie stanowić podstawę do utrwalania rezultatów projektu. [UG Kłobuck]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz