Zamknij
REKLAMA

13:50, 02.11.2018
Jak co roku, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, samorząd powiatowy, we współpracy z partnerami społecznymi, zorganizował Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Tegoroczną, IV edycję przeglądu, zorganizowało Starostwo Powiatowe, wspólnie z Gminą Lipie i Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich z Kłobucka, w sobotę, 27 października w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. W przeglądzie wzięło udział 20 zespołów śpiewaczych z terenu powiatu kłobuckiego, w składzie których wystąpiły panie i panowie reprezentujący środowiska kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń emerytów i rencistów. Frekwencja jak zwykle na tym festiwalu, dopisała - piosenki patriotyczne słuchało i obserwowało kilkaset osób. Wszystkich uczestniczących w przeglądzie przywitali współgospodarze imprezy: Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Janina Koślik Wśród gości i uczestników przeglądu byli m.in. Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak, Radna Rady Powiatu Kłobuckiego Aneta Kiepura, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół powiatowych i gminnych, lokalni działacze strażaccy i społeczni oraz inni mieszkańcy naszego powiatu. Na zakończenie wspólnego wieczoru, inspirującego artystycznie i patriotycznie, organizatorzy uhonorowali pamiątkowymi dyplomami, wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie. (Powiat Kłobucki)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone