Zamknij
REKLAMA

18:24, 07.11.2018
W dniu 8 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne inaugurujące rozpoczęcie projektu pn. ?Profilaktyka raka jelita grubego w Kłobucku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt pn. ?Profilaktyka raka jelita grubego w Kłobucku? realizowany jest przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku. Celem głównym projektu jest poprawa wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego poprzez realizację 450 BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH ZE ZNIECZULENIEM, a także podniesienie świadomości mieszkańców poprzez organizację grupowych oraz indywidulanych spotkań informacyjno-edukacyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 465 245,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 409 415,60 zł. Koniec realizacji projektu planowany jest 31 lipca 2020 roku. Grupę Docelową stanowią osoby z terenu powiatu kłobuckiego i lublinieckiego oraz dodatkowo z terenu powiatu częstochowskiego bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego: w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, w wieku 25?49 lat z rodzin, u których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Kłobucki Maciej Biernacki reprezentujący samorząd powiatowy, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Joanna Maruszczyk oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. (Powiat Kłobucki)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone