Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
14:24, 13.07.2019
Zapraszamy do udziału w VIII Krzepickich Dniach Jakubowych
14:16, 13.07.2019
Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie szkód związanych z suszą gmina Opatów
46
14:13, 13.07.2019
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów
14:10, 13.07.2019
Wójt Gminy Miedźno informuje o wystąpieniu na terenie Gminy Miedźno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.
14:08, 13.07.2019
Pieski znalazły już nowe domy! Dziękujemy!
1
14:02, 13.07.2019
Informujemy, że w dniu 11.07.2019 roku w Katowicach Wójt Gminy Wręczyca Wielka podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Wręczyca Wielka
23:14, 08.02.2019
Wybrano Sołtysów i Rady Sołeckie we wszystkich 17 sołectwach gminy Przystajń.
4
23:02, 08.02.2019
Wójt Gminy Przystajń przypomina rolnikom, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2019 r. należy złożyć w terminie:
22:57, 08.02.2019
Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności skarbu państwa
22:32, 08.02.2019
Wymiana młodzieży w ramach projektu „Improving the well-being of students is the basis to be a good European Citizen”
22:25, 08.02.2019
Informacja dot. sposobu kontaktu ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń
22:16, 08.02.2019
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
22:10, 08.02.2019
Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
3
22:05, 08.02.2019
Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych, w Gminie Miedźno w roku szkolnym 2019/2020
22:02, 08.02.2019
Otwarcie przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach Nad Okszą