Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
14:10, 13.07.2019
Wójt Gminy Miedźno informuje o wystąpieniu na terenie Gminy Miedźno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.
14:08, 13.07.2019
Pieski znalazły już nowe domy! Dziękujemy!
3
22:05, 08.02.2019
Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych, w Gminie Miedźno w roku szkolnym 2019/2020
22:02, 08.02.2019
Otwarcie przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach Nad Okszą
21:56, 08.02.2019
156 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego ogłoszono wybuch Powstania Styczniowego, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
15:01, 16.12.2018
Kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów
14:58, 16.12.2018
Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego w Miedźnie
22:35, 01.12.2018
Gmina Miedźno przystąpiła do realizacji projektu „Vulcan kompetencji w Śląskich samorządach” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.
22:33, 01.12.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie informuje, że ruszył nabór wniosków dla osób chcących skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych, w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu pomocy dla najbardziej potrzebujących.