Zamknij
REKLAMA

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

22:47, 01.12.2018 | D.D
REKLAMA
Skomentuj

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

Nazwa beneficjenta: Gmina Popów

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V: „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.5: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

budżet Województwa Śląskiego.

Okres realizacji: 2017 rok

Krótki opis projektu:

Projekt polega na zakupie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie w Gminie Popów (jednostki będącej członkiem KSRG – Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Zakładane efekty, główne korzyści:

Głównym celem projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie istniejącego problemu, którym jest ryzyko związane z wystąpieniem powyższych zjawisk, jak również ich negatywnych skutków.

(UG Popów)

(D.D)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone