Zamknij
REKLAMA

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
StPr/19/0614
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2019
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

MONTAŻ I NAPRAWA URZĄDZEŃ I MASZYM ELEKTRYCZNYCH
StPr/19/0615
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2019
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

praca przy produkcji kostki brukowej
StPr/19/0616
data rozpoczęcia pracy od 22.05.2019
wynagrodzenie od od 2 400 PLN

bieżące utrzymanie dróg i terenów gminnych, mechaniczne lub ręczne oczyszczanie ulic, chodników, placów, opróżnianie koszy, usuwanie śmieci z trawników, skwerów, poboczy dróg
StPr/19/0610
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

przygotowywanie posiłków
StPr/19/0604
data rozpoczęcia pracy od 21.05.2019
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

informowanie klientów o sposobie przygotowania samochodu do mycia, obsługa lini myjącej, bieżące uzupełnienie płynów w maszynie myjącej, dbanie o czystość myjni, obsługa wysokociśnieniowych głowic myj
StPr/19/0601
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

realizacja oraz koordynacja projektów rekrutacyjnych,wsparcie merytoryczne kadry zarzadzajacej z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów,tworzenie ofert pracy oraz ich publikacja, wspólpraca z urzeda
StPr/19/0600
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od 2 800 - 3 000 PLN

obsługa sekretariatu, obsługa interesantów, prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i podział korespondencji, prowadzenie działań promocyjnych
StPr/19/0561
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

utrzymanie czystości na hali i korytarzach, konserwacja pomieszczeń biurowych
StPr/19/0563
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

wprowadzanie tytułów wykonawczych, wykonywanie innych czynności pomocniczych wchodzących w zakres działania komórki.
StPr/19/0565
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN


© klobuck365.pl | Prawa zastrzeżone