​Zrozumienie kluczowych aspektów umowy przedwstępnej w kontekście nieruchomości

Często zdarza się, że znaleziona nieruchomość na sprzedaż nie jest dostępna natychmiastowo. W takich przypadkach, kiedy konieczność podpisania umowy sprzedaży przesuwa się w czasie – na przykład na kilka tygodni czy miesięcy – kluczową rolę odgrywa umowa przedwstępna. Jest ona niezbędnym narzędziem zabezpieczającym interesy obu stron transakcji. Dowiedzmy się, dlaczego i kiedy jest to wyjątkowo ważne.

Zastosowanie umowy przedwstępnej w sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna jest przydatna, gdy zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży (przenoszącej własność) musi zostać odroczone. Powody mogą być różne: od nieruchomości wciąż w budowie, po remont, aż do trwającego procesu podziału na mieszkania. Kupujący również może potrzebować czasu na zgromadzenie niezbędnych środków finansowych.

Korzyści wynikające z podpisania umowy przedwstępnej

Podpisując umowę przedwstępną, strony umowy zapewniają sobie pewność co do przyszłej transakcji. Sprzedający może zatrzymać poszukiwania kolejnego nabywcy, a kupujący zyskuje gwarancję, że nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu – co jest istotne szczególnie w przypadku atrakcyjnych ofert cenowych lub lokalizacyjnych.

Kluczowe elementy umowy przedwstępnej do uwzględnienia

Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa przedwstępna powinna zawierać „istotne postanowienia umowy przyrzeczonej”. Wśród nich warto wyróżnić:

  • Przedmiot umowy – konkretna nieruchomość, np. mieszkanie, dom;
  • Cenę – sumę, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić;
  • Terminy – moment zapłaty, przekazania nieruchomości, a także ewentualny termin zawarcia umowy ostatecznej;
  • Strony umowy – osoby, które zobowiązują się do przyszłego przeniesienia własności.

Umowa przedwstępna może być też uzupełniona o inne istotne aspekty, uzgodnione przez sprzedającego i kupującego, a także może przybrać formę aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna jako zabezpieczenie w transakcjach nieruchomości

Istnieje ryzyko, że sprzedający może wycofać się z umowy, na przykład otrzymując lepszą ofertę. W takim przypadku, umowa przedwstępna chroni kupującego, który może domagać się naprawienia szkody wynikającej z niezawarcia umowy ostatecznej lub nawet dochodzić jej zawarcia, o ile umowa przedwstępna spełnia wymogi formalne. Warto pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od planowanego terminu zawarcia umowy ostatecznej.

Przewiń na górę